พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
25 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวณิชาภา ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเด่นนภา พัฒนศิริพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางชลิดา ปริงหาดยาย
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวกรรภิรมย์ กิติกาศ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
จ.อ.วุฒิชัย วุฒิวิทยางกูล
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ชำนาญงาน
นางสาวสุชญา กำจัดภัย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางโชคดี ดีดวงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวศิรินภา รายศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางยุวดี ศุภฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจำปี บุตรนอก
คนงานประจำรถขยะ
นายอำนาจ สิงห์มานพ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมประสงค์ บุญธรรมช่วย
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริพจน์ พุ่มโพธิ์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววราวรรณ สิงห์มานพ
คนงาน
นางสาวทิพวัลย์ ลบแย้ม
คนงาน
นางสาวสุจีรา เจริญวัฒนะ
คนงาน
นายสุรัตน์ ปรางทอง
คนงาน