พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
27 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(งานเทศกิจ)
 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง
พ.จ.อ.สุบรรเทิง จันทร์อิน
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
พ.อ.อ.อุกฤษณ์ กล่อมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
นายบรรยงค์ วสุนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายพงศกร เมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายอารีคาน สร้อยนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายเทพประสิทธิ์ สำราญราษฎร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายประสิทธิพร จู่วาที
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมศักดิ์ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายทองเติม สุขีชิต
พนักงานเทศกิจ
นางสาวบุชยา โพธิกิจ
พนักงานเทศกิจ
นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิกรณ์
พนักงานเทศกิจ
นางสาวกุสุมา ศรีจุ้ย
พนักงานเทศกิจ
นายวิรชัย สุขสวัสดิ์
พนักงานเทศกิจ
นายอมร ชัยลับ
พนักงานเทศกิจ
นายธนาธิษณ์ รุ่งฟ้า
พนักงานเทศกิจ
นายนิขิตร์ เหนือแจ้ง
พนักงานเทศกิจ
นายศิวพงศ์ ศริพันธุ์
พนักงานเทศกิจ
นายสุรเดช กิ่งเนียม
พนักงานเทศกิจ
นายธนกฤต เหลืองอ่อน
พนักงานเทศกิจ
นายชลธิศ เสือคล้ำ
พนักงานเทศกิจ
นายณัฐดนัย พวงระกำ
พนักงานเทศกิจ
นายธนาวุฒิ ศรีอรุณ
พนักงานเทศกิจ
นายจำรัส พวงพะยอม
พนักงานเทศกิจ
นายฐิติพงษ์ เจษฎาเจริญกุล
พนักงานเทศกิจ