พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
27 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวณิชาภา ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู่้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางรจนา บุญประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุพรรนีย์ น้อยวิจิตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจิรพงษ์ ลิ่มลี้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุทธิชัย ขุนณิรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววิลาวัณย์ ศรีโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุมาลี เผือกมี
คนงาน