พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
20 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา
 
นางยุพา ยังกมลโสภา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หัวหน้าสถานศึกษา
นางอาทิติ จิตรประเวศน์
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา
นางจิรากัญ เจริญมรรค
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา
นางภภัสสร โกวิฑูรย์
ครูชำนาญการ
นางบังอร เลย์อิ่ม
ครู
นางสาวดวงแก้ว วันชัยชนะ
ครู
นางนงลักษณ์ มันกระโทก
ครู
นางสาวพรทิพย์ กิตติชนะชัย
ครู
นางนพวรรณ ศรีสงคราม
ครู
นงสาวสุพัฒน์สร ฮุงสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนันทา เขียวรักษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญย์รัชต์ รังษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย พงสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอารมณ์ รมยสมิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพวรรณ คชหมี
ผู้ดูแลเด็ก
นางมณี จู่วาที
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปริชาติ สตพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร ตอเสนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางวราภรณ์ อุระชื่น
คนงาน
นางเก็จดาว ฐิติโภคา
แม่ครัว
นางสาวปุณณา ข่าขันมะลิ
ผู้ช่วยแม่ครัว
นายอิทธิศักดิ์ จงเกียรติชัย
นักการภารโรง