พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
19 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
นายทวี คงสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
038-438490 ต่อ 228
นายสุภกร จาริพิบูล
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
038-438490 ต่อ 228
นางสาวประเสริฐ เอี่ยมเพชร
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
038-438490 ต่อ 228
นางนุชจรี ถนอมสุขสันต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
038-438490 ต่อ 228
นายสังสรรค์ สุขผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
038-438490 ต่อ 228
นายชัยยะ มีมาก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
038-438490 ต่อ 228
นายบรรจบ ชูเกลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
038-438490 ต่อ 228
นางสาวพัฒน์ชนาธร ปั้นประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
038-438490 ต่อ 228
นายสุทธิชัย เกียรติมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
038-438490 ต่อ 228
นายทวี คงสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
038-438490 ต่อ 228
นายสุภกร จาริพิบูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
038-438490 ต่อ 228
นางสาวประเสริฐ เอี่ยมเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
038-438490 ต่อ 228
นางสาวกชนก ขะตะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
038-438490 ต่อ 228
นายสุรศักดิ์ สงวนศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
038-438490 ต่อ 228
นายนิติธร ทองเจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
038-438490 ต่อ 228
นายวรเทพ นันทมางกูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
038-438490 ต่อ 228
นาวาเอกสนิท บุญเผื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
038-438490 ต่อ 228
นายวิโรจน์ จันทฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
038-438490 ต่อ 228
ร้อยตำรวจตรีทองหล่อ พานดอกไม้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
038-438490 ต่อ 228
นายวิเชียร ศิริโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
038-438490 ต่อ 228
นายอลงกรณ์ ศรีโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
038-438490 ต่อ 228