พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
20 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประภัสร์ ตั้งเจริญกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอำนาจ พุ่มโพธิ์ทอง
พนักงานดับเพลิง
นายสุธี จิตรแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายวีระพัฒน์ จิตรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรคเดช มนต์ประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
นายวรชาติ บุญรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายอำนาจ สุนทรวิภาต
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฏฐพล นาทมนตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกพล รัตนวิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกชัย วงษ์สมัน
พนักงานดับเพลิง
นายสุธี เทียนใหม่
พนักงานดับเพลิง
นายมาโนชญ์ กาญจนทอง
พนักงานดับเพลิง
นายเกียรติรัก โพนเงิน
พนักงานดับเพลิง
นายอรรจน์ณกร คำโสม
พนักงานดับเพลิง
นายอดิศรา ยะวาปี
พนักงานดับเพลิง
นายเอกสิทธิ์ บางสี
พนักงานวิทยุ
นายณรงค์ ทองเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
นายจิรชาติ คุมพเศวต
พนักงานดับเพลิง