พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
25 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
นางสาวสุภาพร สารการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนงณภัส สำเนากลาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางจิราลักษณ์ รังษา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางอุคริยา พรวิลาศสิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางพจณี สามัญ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวธนาภรณ์ จันทระ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางรัญต์ชิตา เกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธารารัตน์ หวานเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฑิฆัมพร เหลืองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพรินทร์ เสมแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธัญลักษณ์ บรรณสาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกิติพงษ์ กตัญญู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิชชุดา พินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปัญญพนต์ ก่อเกิด
พนักงานขับรถยนต์
นายอดิศร เชื่อมสุข
คนงานทั่วไป