อัลบั้มภาพ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน อาภากร ประจำปี ๒๕๖๕
* อัลบั้ม *

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน อาภากร  ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน อาภากร ประจำปี ๒๕๖๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือ
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 198 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2565
ประชุมร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ประชุมร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับอำเ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  ประจำปีงบประมาณ
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2565
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือ
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2565
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2565
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2565

สัตหีบเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
สัตหีบเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ "
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2565
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล"
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2565
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียนและวัด
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียนและวัด
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2565

มอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับเชื้อโควิด
มอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับเชื้อโควิด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2565
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี บริเวณลานเมาเท่นบ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี บริเวณลานเมาเท่นบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2565
ประชุมเรื่องวาระจังหวัดวาระหมวกนิรภัย ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวม
ประชุมเรื่องวาระจังหวัดวาระหมวกนิรภัย ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2565
เทศบาลเมืองสัตหีบประชุมร่วมกับหมวดทางหลวงสัตหีบ เพื่อหาทางแก
เทศบาลเมืองสัตหีบประชุมร่วมกับหมวดทางหลวงสัตหีบ เพื่อหาทางแก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองชุมชน ประจำปี 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองชุมชน ประจำปี 2565
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565