อัลบั้มภาพ ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* อัลบั้ม *
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ
กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ
(จำนวน 61 รูป ชมแล้ว 951 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559
สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559
กิจกรรมถนนคนเดินเมืองสัตหีบ
กิจกรรมถนนคนเดินเมืองสัตหีบ
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 469 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 163 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 554 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2559
โครงการเข้าค่ายเยาวชเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจำปี 2559
โครงการเข้าค่ายเยาวชเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจำปี 2559
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2559
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2559 ร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2559 ร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือน ณ.ห้องประชุ
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือน ณ.ห้องประชุ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 589 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2559
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2559

ประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2559
กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2559
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองสัตหีบ
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองสัตหีบ
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 273 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
การแสดงผลงานทางวิชาการและมอบวุฒิบัตรของเด็กนักเรียน   ระดับช
การแสดงผลงานทางวิชาการและมอบวุฒิบัตรของเด็กนักเรียน ระดับช
(จำนวน 164 รูป ชมแล้ว 434 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์
(จำนวน 54 รูป ชมแล้ว 255 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2559
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เทศบาลเมืองสัตหีบ
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เทศบาลเมืองสัตหีบ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เวทีรำวงย้อนยุคในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 ในวันที่ 1 -
เวทีรำวงย้อนยุคในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 ในวันที่ 1 -
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 386 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2558
เวทีประชาคมเคลื่อนที่
เวทีประชาคมเคลื่อนที่
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 260 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2558
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อน ในเขตชุมชน
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อน ในเขตชุมชน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2558
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>