พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
21 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นายธัญญา ผลไสว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุวิทยา สุวรรณโชติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นายสุวิทยา สุวรรณโชติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสุภาพร วิเชียรมานะรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภูษิต วงษ์ภักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
พ.จ.อ.กวีวัฒณ์ แสนสุริวงศ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางปณิดา เจริญศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย จุติวารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนวมินทร์ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาลัย โม้เอม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายกิตติชาติ มั่นชาวนา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวประภัสสร ภูชาบุตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอาคม ทุพรหม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฎฐชัย อิ่มลาภ
พนักงานขับรถยนต์
นายชาญณรงค์ ธัญญะผล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพัชรี จักรแก้ว
คนงาน
นางดาวเรือง จักรแก้ว
คนงาน