พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
30 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 6 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
นายยศพัทธ์ เวชมุข
หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวคนึงนิตย์ พุ้ยน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนวพร คล่องการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.จ.อ.สุบรรเทิง จันทร์อิน
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
จ.อ.ปัญญ์ณัฐ ธนาศักดิ์วรรัฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางธัญญ์ชยา ด่านสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11
11
นายประภัสร์ ตั้งเจริญกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวประภาภรณ์ ฤทธิ์มนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุวนีย์ เชื้อนาค
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
พ.อ.อ.อุกฤษณ์ กล่อมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
นางอรวรรณ บัวแก้ว
นักการ
นางสาวอรณิชา โกมลสถิร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวญดา คุมพเศวต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรินทร์ อินทรคชสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิศึกดิ์ กิ่งเนียม
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชิต ขวัญเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายอุรุพงศ์ เจริญวัฒนะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวราตรี ชิดโคกสูง
คนงาน
นางสาวนันทนัช กุลเจริญ
คนงาน