สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ
เลขที่ 654 ถนนเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3843-8490 / 038-439178 / 038-439177 / 038-437110
e-mail : sattahip_net@hotmail.com