ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
   
 
   

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา

 

- ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบและสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

 

- ประจำปี 2560 ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียน และชมการแสดงของนักเรียน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

- วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมแห่เทียนรอบตลาดสัตหีบ และร่วมพิธีถวายเทียน ณ วัดสัตหีบ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 09.30 น.

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2560