ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมตะแกรงดักน้ำ บริเวณแยกซอยร้านเม้ง 26 เชื่อมท่อระบายน้ำรอบหนองตะเคียน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560