สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ
เลขที่ 654 ถนนเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3843-8490
www.sattahipmunicipality.go.th