พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
18 คน
เมื่อวาน :
38 คน
เดือนนี้ :
2,558 คน
เดือนที่แล้ว :
2,588 คน
ปีนี้ :
9,723 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
66,596 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 18.232.177.219
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   

การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

     สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพมาก่อน

     เทศบาลเมืองสัตหีบ จะดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพมาก่อน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ ได้แก่

1. มีสัญชาติไทย

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

3. เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 หรือมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4..ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

      รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัดบำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด

ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน

ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียน

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ (ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ ประเภทออมทรัพย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัตหีบ โทรศัพท์ 038-437529

ในวันและเวลาราชการ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561