โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือ
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ประชุมร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ประชุมร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับอำเ
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  ประจำปีงบประมาณ
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ